Đăng ký nhận báo giá cho sản phẩm Chén sành 0.75 lít